Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900

36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 47.5 3.D4
#鞋款整体以SB Dunk Low为蓝本,鞋身整体以白色织物材质为主,并且表面使用了特殊的网格覆盖。
#鞋身框架部分则选用皮革材质打造,鞋头部分选用黄色呈现,后跟处则是以淡紫色设计。侧面的Swoosh采用粉色点缀。

Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900


顶级纯原莆田鞋批发官网 » Nk SB Dunk Low "Be True" 马卡龙配色 SB低帮运动休闲板鞋 DX5933-900