J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201

36 36.5 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 AJ
#白色皮革鞋身、绿红鞋底、棕色翻毛细节、脚踝处的红色星星Logo起到了画龙点睛之笔,令整双鞋款原汁原味的继承了低帮的优秀基因。2004年, SB推出的那双 SB Dunk Cali , CALI 灵感来源于美国的第31个州–加利福尼亚。

J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201


顶级纯原莆田鞋批发官网 » J版 Nk Dunk SB High Cali (2014) 加州 扣篮系列复古高帮休闲运动滑板鞋 313171-201